Loja do Guarani Mercado Municipal, aviamentos no box 88.